MŨI KHOÉT LỖ GỖ AW-600(hợp kim)

Mũi khoét lỗ gỗ AW-600 thương hiệu WS của Đài loan có thể khoét được lỗ trên gỗ với phi từ 20mm đến 100mm và độ sâu khoét được 60mm. Dãy đường kính cắt từ: 20mm,21mm,22mm,23mm,24mm,25mm,…40mm,41mm,42mm,43mm,44,mm,…80mm,90mm,100mm

Bước tiến lỗ là 1mm, cán dao 10mm hoặc 13mm, vật liệu là hợp kim (T.C.T)

Mũi khoét lỗ gỗ AW-600

Mũi khoét lỗ trên gỗ 20mm đến 100mm với độ sâu khoan là 60mm

Hãy liên hệ: 0988 308 728

email: imaycokhi@gmail.com

 

Advertisements

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: